disclaimer

 het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande opmerkingen:

  1. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.
  2. De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan belangstellenden. ZETTLER electronics geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
  3. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de website, wordt door ZETTLER electronics uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.
  4. Verwijzingen of verbindingen naar websites of bronnen die niet het eigendom zijn van ZETTLER electronics, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. ZETTLER electronics is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze website of bronnen.
  5. ZETTLER electronics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke websites of bronnen. ZETTLER electronics is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen.